Giriş Sayfan
Sık Kullan!
Reklam
Aktif 28 kisi


 

İyi Eğlenceler!

Eğlence > Eğlenceli Yazılar
 
Noel Baba Gerçekten Var mı? yazısı - komik yazılar Noel Baba Gerçekten Var mı?
Aslında bu mail bir soru değil, yarı şaka yarı ciddi bir yazı, umarım okumaktan zevk alırsınız... Bir Noel Baba var mı?
Hollandalı göçmenlerin Amerika'ya getirerek orada folklorik bir nitelik kazandırdıkları kişi. 6 aralıkta hatırlanır. Çocukların koruyucu azizi olduğuna inanıldığından standart Noel Baba kıyafetine girmiş kişiler o günlerde çocuklara hediyeler dağıtır. Gerçek Noel Baba Ren geyiklerinin çektiği kızağıyla uçarak o gece bütün evleri dolaşır ve bacalardan evlere girerek iyi çocuklara hediyeler bırakır.
Bugünkü geyik perşembesinde Noel Baba ve geyikleri hakkındaki gerçekleri arıyoruz.

Bilinen hiçbir ren geyiği türü uçamaz. Fakat bu Noel Baba hakkında kuşkuya düşmemiz için yeterli bir sebep değildir. Çünkü yeryüzünde henüz tasnifi yapılmamış 300,000 organizma yaşıyor. Bu türlerin çoğu böcek ve mikroorganizma olması sadece Noel Baba'nın gördüğü uçan ren geyiklerini tamamen ihtimal dışı bırakmaz.

18 yaşının altındakileri çocuk sayarsak dünyada 2 milyar çocuk var, ancak Noel Baba'nın Müslüman, Yahudi, Hindu ve Budist çocukları ziyaret etmediğini düşünürsek, bu sayının sadece %15'i olan 378 milyon çocuğu ziyaret edeceği ortaya çıkar. Nüfus Referans Bürosuna göre her evde ortalama 3.5 çocuk olduğundan ziyaret edilecek ev sayısı 91.8 milyon olur. Her evde hiç olmazsa bir iyi çocuğun var olduğunu kabul edebiliriz.

Noel Baba'nın bütün bu çocukları ziyaret edebilmesi için toplam 31 saat zamanı var. Neden 24 değil de 31? Çünkü dünya üzerindeki farklı zaman dilimleri Noel Baba'nın lehine çalışır ve ona fazladan 7 saat kazandırır. Elbette ki o akıllı bir aziz olduğundan evleri ziyaret etmeye Noel gecesinin girdiği en doğudaki bölgelerden başlayacak ve batıya doğru ilerleyecektir. Bu durumda her saniyeye 822.6 ziyaret düşer. Bu da şu demektir: Noel Baba en az bir iyi çocuğun bulunduğu bir evde kızağı park etmek, kızaktan inmek, bacadan aşağı kaymak, hediye konması için ayrılmış çorap vs gibi şeyleri doldurmak, diğer hediyeleri Noel ağacının altına dağıtmak, yiyecek olarak bırakılan şeyleri yemek, bacadan tekrar geri çıkmak, kızağına binmek ve başka bir eve gitmek için saniyenin yaklaşık binde biri kadar bir zaman harcayabilir.

Bu durmaların bütün dünya üzerinde düzgün olarak gerçekleşeceğini kabul etmek yanlış olur, ancak hesaplamalarda kolaylık olması için öyle kabul edelim. Bu da yaklaşık olarak 120 milyon kilometrelik toplam yola karşılık gelir. Tabi bu arada yeme, içme ve diğer beşeri ihtiyaçları için arada bir durması gerektiğini de ihmal ediyoruz. Buradan basit bir hesapla da görülür ki Baba'nın kızağı saniyede 1040 km hız yapmalıdır. Bu ses hızının 3.000 katı kadardır.

Bir karşılaştırma olması için söyleyelim ki, yeryüzünde insan eliyle yapılan en hızlı araç olan Ulysses uzay keşif aracı saniyede 44 km gibi basit bir hızda hareket eder. Bildiğimiz ren geyikleri ise saatte en fazla 15 km hızla koşar.

Kızaktaki yük te başka ilginç bir noktadır. Her çocuğa yaklaşık 1 kg ağırlığındaki orta boy bir lego takımı hediye getirildiğini kabul edersek, kızaktaki hediyelerin ağırlığının yaklaşık 322 bin ton olması gerektiğini buluruz. Tabi bu hesaplamaya Noel Baba'nın ağırlığı dahil değildir. Resimlerini görmüş olmalısınız, kendisi epey okkalı bir şahsiyettir. Yeryüzündeki aşina olduğumuz geyikler 130 kg dan fazla yükü çekemez. Uçan geyiklerin bundan 10 kat daha fazla yük taşıyacağını kabul etsek bile 8 veya 9 geyikle bu işin yapılamayacağını anlarız. Hesaplanırsa bu kadar yükün taşınabilmesi için 214,200 geyiğin gerektiği görülecektir. Geyiklerin ağırlığı da hediyeler ve Noel Baba'nın toplam ağırlığına eklenirse 354,430 ton yük olacaktır. Buna kızağın kendi ağırlığı dahil değildir. Kıyaslamak gerekirse bu bir transatlantiğin yaklaşık 4 katı kadardır.

1040 km/sa hızla giden yaklaşık 360,000 tonluk bir kütle muazzam bir hava sürtünmesi oluşturacaktır. Bunun sonucunda geyikler dünya atmosferine giren uzay araçları veya meteorların ısınması gibi ısınacaktır. Bu ısınma öndeki geyik çiftinin her birine saniyede 14.3 quintillion joule ısı enerjisi verecektir. Kısaca ikisi de derhal alevler içinde kalacak ve bu alevleri arkadaki çifte ulaştırarak onları tutuşturacaktır. Bunu sağır edici şiddette sonik bir patlama izleyecektir. Yanmaya başlayan her yeni çift aynı etkiyi sağlayacaktır. Tüm ren geyiği filosu saniyenin 1000 de 4.6 gibi bir kesri içinde buhar olacaktır. Bu arada Noel Baba'nın kendisi yerçekiminden 17,500 kat daha büyük bir merkezkaç kuvvetin etkisinde kalacak ve 120 kiloluk cüssesi kızağın arkasına 1941756.75 N'luk bir kuvvetle yapıştırılacak ve vesikalık fotoğraf gibi kalacaktır.

Sonuç olarak, Noel Baba herhangi bir Noel zamanında hediye dağıtmaya kalkıştıysa, şimdi ölü olmalıdır.

*** Yukarıda yazılanlar Baba'yı ölüme mahkum etmişti, ancak tamamen klasik fizik yasalarına dayalı açıklamalardı. Aslında Baba'yı kurtaracak bir yol var: O da quantum ve relativite fiziğinin yasalarıdır. Şimdi quantum ve relativite fiziğinin yasalarını kullanarak Baba'yı kurtarıp kurtaramayacağımıza bakalım.

Evet. Doğrusunu isterseniz, quantum fiziği Baba'yı kurtarır. Çünkü o analizde Baba'nın özel durumunda önemli hale gelen quantum olayları hiç göz önüne alınmadığından, açıklamalar ciddi bir şekilde yanlıştır. Nedenlerimizi yine madde madde sıralayalım.
Verilen bilgilerden de açıkça anlaşılıyor ki, Noel Baba'nın bazı fiziksel niceliklerini %100 kesinlikle biliyoruz. Örneğin, kuru bir Aralık atmosferinde uçan bir ren geyiğinin limit ya da terminal hızı kesinlikle biliniyor. Baba'nın, geyiklerin, kızağın ve hediyelerin toplam kütlesi de, Baba hediye dağıtımına başlamadan hemen önce kesinlikle biliniyor. Hatta Baba'nın doğudan batıya doğru uçması gerektiğini, yani hız vektörünün yönünü de biliyoruz. Bütün bu bilgileri birleştirdiğimizde % 100 kesinlikle neyi bilmiş oluyoruz? Tabii ki Baba'nın momentumunu. Momentum nedir? Bir cismin kütlesi ile hızının çarpımıdır. Örneğin 1000 kg'lık bir araç saniyede 30 m hızla batıya doğru gidiyorsa, aracın momentumu 1000*30 dan 30,000 batıya doğrudur. Demek ki bu bilgiler bize Noel Baba'nın momentumunu kesinlikle bilme imkanı sağlıyor.

Pekii, Heisenberg belirsizlik ilkesine ne oldu? O da nedir? Bir cismin nerede olduğunu % 100 kesinlikle bilirseniz, onun momentumunu hiç bir şekilde bilemeyeceğinizi, ya da bir cismin momentumunu % 100 kesinlikle bilirseniz onun her hangi bir anda nerede bulunduğunu asla bilemeyeceğinizi söyleyen quantum fiziği yasasıdır.

Bu yasayı Noel Baba'nın durumuna uygularsak görürüz ki, Noel arifesi gecesi verilen herhangi bir anda Baba'nın nerede olduğunu bilmenin hiç bir yolu yoktur. Hatta quantum saçılması sebebiyle herhangi bir anda yeryüzünün her hangi bir yerinde olabilir. Dahası her yerde olabilir. Yani, Baba'nın bütün hediyeleri dağıtmak için bırakın 31 saati, 24 saate bile ihtiyacı yoktur. Hepsini aynı bir tek anda dağıtıp, sonra da kızağına atlayarak gelecek Noel'i beklemek üzere Kuzey Kutbu'ndaki evine gidebilir. Hediye dağıtma işini bütün geceye yayıyorsa, bu sadece evlere herkes uyurken girmek istemesinden dolayıdır.

Sadece quantum fiziği değil, relativistik fizik yasaları da Noel Baba'nın lehine işler. Baba'nın ren geyiği filosu ışıktan hızlı giderek zamanda geriye gidebilir. Yani, Baba ara sıra takyonik hale geçerek zaman yolculuğu yapabilir. Bu durumda hiç bir sorun kalmaz, çünkü bizim ölçümlerimize göre 1 gecede gerçekleşen hediye dağıtma işini Baba kendi zaman akışına göre istediği kadar uzun sürede tamamlayabilir. Hatta bütün hediyeleri bir anda kızağına yüklemek zorunda bile kalmaz. Parça parça taşıyarak da dağıtabilir.

Lavoisier'nin Kellesi


Kimya biliminin dehası Lavoisier'nin, asıl eğitimi hukuktu ve Paris Barosu'na kayıtlı bir avukattı. Bilimsel gözlem ve yorum üzerine yaptığı konuşmaları ile ünü bütün dünyaya yayılmıştı. Kimya bilimini reddeden yobazların kafasını gösterip "Bu kelleler hiçbir şeye yaramaz" dediği için tutuklandı. Aynı gün yargılanıp ölüme mahkum edildi.

Lavoisier, matematikçi Lagrange'i çağırdı. "Kellem giyotinden sepete düştüğünde gözlerime bak; eğer iki kere kırpıyorsam bil ki, insan kafası kesildikten sonra bir süre daha beyninin düşünmekte olduğunu anlarız."

Lavoisier'nin kafası kesildikten sonra sepete düştü ve gülerek iki kere göz kırptı.

Matematikçi Lagrange diyor ki, "Lavoisier'nin son saniyedeki ispat arayışı, bilimselliğin yüzyıllar sürecek meşalesidir. Ama o yobaz kafalar ufunet üretmek için asırlarca karanlıkta sürünecekler..."

Osman Efendi'nin Ağrıları


Osman Efendi bir sabah müthiş bir başağrısıyla uyanır. İlaç alır geçmez. Bir iki gün bekler, ağrı devam eder. Doktor çağrılır.Doktor muayene eder, ağrı kesiciler verir, gider. Lakin Osman Efendi'nin başağrısı artarak sürer. Üstüne üstlük başağrısı yanısıra gözleri de yaşarmaya başlar. Baska doktorlar çağrılır... Osman Efendi Uşak'ın ileri gelenlerindendir, ağrıyı kesene servet vaat eder. Doktorların hiçbiri ağrıyıdurduramadığı gibi sebebini de bulamaz. Ev halkı birbirine karışır, başağrısından geceleri uyuyamayan Osman Efendi'yi İstanbul'a götürmeye karar verirler. İstanbul'da en iyi doktorlar seferber olur. Röntgenler, beyin tomografileri çekilir, testler yapılır...

Görünüşe bakılırsa Osman Efendi turp gibidir. Oysa dayanması gittikçe zorlaşan başağrısı ve gözyaşlari hayatı çekilmez hale getirmiştir. Ağrı kesici iğnelerle zor ayakta duran Osman Efendi bu defa da apar topar yurtdışına götürülür. O devirde Amerika değil İsvicre moda, Zürih'e gidilir.Haftalarca hastanede kalınır, onlarca profesör konsültasyon yapar, testler tekrarlanır. Sonuç: Efendi'ye teshis konulamaz.

Artık yerinden kalkamayan Osman Efendi'ye ağrı kesici iğneler verilir, altmışlarını süren adamın ülkesine dönüp "dinlenmesi", daha doğrusu son günlerini evinde-geçirmesi tavsiye edilir. Osman Efendi bitkin, aile perişan. "Kader" denilir, Uşak'a dönülür.

Osman Efendi yayla evinde bir odaya yatırılır ve ağrı kesici iğnelerle ölümü beklemeye başlar. Bir gün, hastanın keyfi gelsin diye, Osman Efendi'nin eski berberi "Berber Mehmet" cağrılır Berber yataktan kalkamayan Osman Efendi'yi tıraş ederken, adamcağız derdini anlatır ve ölümü beklediğini söyler. Berber Mehmet bir an düşünür. "Beyim" der,"Sakın sizin burnunuzda kıl dönmüş olmasın?" Bir bakar, "Hah işte" der "Kıl dönmüş. "Osman Efendi'nin şaşkın bakışlarına aldırmaksızın çantasından cımbızı kaptığı gibi kılı çeker. Ev halkı Osman Efendi'nin köyü ayağa kaldıran çığlığıyla odaya koşar. Berber Mehmet, Osman Efendi'nin elinden zor alınır ve cımbızın ucunda tuttuğu yirmi santimlik kılla kapı dışarı edilir. Osman Efendi'nin kanayan burnuna pansumanlar yapılır, kolonyalar koklatılır ve yaşlı adam tekrar yatağına yatırılır.Ertesi sabah Osman Efendi aylardır ilk defa rahat bir uykudan uyanır. Gözlerinin yaşarması geçmiştir.Başağrısından ise eser kalmamıştır. Dönen kılın sinire yürüyüp gittikçe uzayarak dayanılmaz ızdıraplara yol açtığını doktorlar ancak o zaman keşfeder. Çözümün bu kadar basit olabilecegi kimsenin aklına gelmemiştir. Sapasağlam ayağa kalkan Osman Efendi, Berber Mehmet'i çağırtır ve ona bir servet bağışlar.

Şimdi bu gerçek hikayeyi niye anlattık?

1. Vergiden turizme, sosyal güvenlikten adalet reformuna kadar Berber Mehmet efendilerin fikirleri var, dinlemek gerek.....
2. Bazen büyük sorunların cok basit çözümleri olur.
3. Burnundan kıl aldırtmayanların başı çok ağrıyabilir.

Okunma Sayısı: 7180


Bunlar da var:

- Gerçek bir olay
- Ağustos Böceği ve Karınca
- Matematik Sorusu
- Mafya Babası
- Mantık
- Sabıkalı Futbolcu
- Kendine İyi Bak Diyenlere
- Harflerden Fal Bakma
- Türklere Has Ölümler
- Eski Sevgililer ve Köfte
- Noel Baba Gerçekten Var mı?
- Cep Telefonu Yasak
- Çiğdem
- Koy gitsin
- İğrenç
Komedi Mizah - Gülmekten kırılacağınız en güzel fıkralar, karikatürler, animasyonlar Komik Resim - en komik resim en iyi resim en komik resimler en iyi resimler komik resim komik resimler komik fotoğraflar komik görüntüler ilginç görüntüler bedava resim resim galeri galerisi ve daha fazlası. Saatlerce içinden çıkamayacağınız mizah siteleri, hepsi burada...komedi, mizah, eğlence, gülmece, komedi, gülmek, karikatür, karikatürler, animasyon, animasyonlar, bilmece, bilmeceler, fıkra, fıkralar, fıkrası, fıkraları, laz fıkraları, temel, temel fıkraları, temel fıkrası, karadeniz, karadeniz fıkraları, espri, espriler, namık kemal, namık kemal fıkraları, nasreddin haca fıkraları, cem yılmaz, erdil yaşaroğlu, selçuk erdem, leman, lemanyak, kemik, grafi2000, komikaze, lombak, hoppala, hayalevi...Türk internetinin en komik, mizah içerikli, eğlence dolu vakit geçirmeniz için hazırlanmış siteleri bu sayfada. Keyif dolu vakit geçirmeniz ve bunu Bedava yapmanız için, en kaliteli fıkra, yazı, flash animasyon, komedi, resim, video ve filmlere ulaşmak için ihtiyaç duyduğunuz tüm komik siteler, burada bir araya getirildi. Burada listelenen siteler, en komik siteler...  Cenk Bey ve Erdem Bey'in yer aldığı Müebbet Muhabbet.Gülmekten kırılacağınız en güzel fıkralar, karikatürler, animasyonlar ve daha fazlası. Saatlerce içinden çıkamayacağınız mizah siteleri, hepsi burada...komedi, mizah, eğlence, gülmece, komedi, gülmek, karikatür, karikatürler, animasyon, animasyonlar, bilmece, bilmeceler, fıkra, fıkralar, fıkrası, fıkraları, laz fıkraları, temel, temel fıkraları, temel fıkrası, karadeniz, karadeniz fıkraları, espri, espriler, namık kemal, namık kemal fıkraları, nasreddin haca fıkraları, cem yılmaz, erdil yaşaroğlu, selçuk erdem, leman, lemanyak, kemik, grafi2000, komikaze, lombak, hoppala, hayalevi...Cenk Bey ve Erdem Bey'in yer aldığı Müebbet Muhabbetkomedi, mizah, eğlence, gülmece, komedi, gülmek, karikatür, karikatürler, animasyon, animasyonlar, bilmece, bilmeceler, fıkra, fıkralar, fıkrası, fıkraları, laz fıkraları, temel, temel fıkraları, temel fıkrası, karadeniz, karadeniz fıkraları, espri, espriler, namık kemal, namık kemal fıkraları, nasreddin haca fıkraları, cem yılmaz, erdil yaşaroğlu, selçuk erdem, leman, lemanyak, kemik, grafi2000, komikaze, lombak, hoppala, hayalevi, cenk bey, erdem bey, müebbet muhabbet Komik Resim - en komik resim en iyi resim en komik resimler en iyi resimler komik resim komik resimler komik fotoğraflar komik görüntüler ilginç görüntüler bedava resim resim galeri galerisi en komik resim,en iyi resim,en komik resimler,en iyi resimler,komik,resim,komik,resimler,komik,fotoğraflar,komik,görüntüler,ilginç görüntüler,bedava resim,resim galeri,galerisi Her konuyla alakalı kopkomik resimler komik resimler, komik resim, komik videolar, komik animasyonlar, komik video, komik fıkra, komik oyunlar, komik sesler, eğlence, mizah, animasyon, geyik, flash animasyon, komik ev, komik fıkralar, oyun, oyun şifreleri, oyun star, oyun hileleri, digiturk key new, digiturk file hex, skystar2 cine5, fitness magazine, güzeller, yeni seks hikayeleri, daddy mp3 yanke, buy mp3 music online, nb ridaz mp3, lil wyte mp3, motion city soundtrack mp3, daniel bedingfield mp3, hawthorne heights mp3, missy elliott mp3 komik resimler, komik resim, komik videolar, komik animasyonlar, komik video, komik fıkra, komik oyunlar, komik sesler, eğlence, mizah, animasyon, geyik, flash animasyon, komik ev, komik fıkralar, oyun, oyun şifreleri, oyun star, oyun hileleri, digiturk key new, digiturk file hex, skystar2 cine5, fitness magazine, güzeller, yeni seks hikayeleri, daddy mp3 yanke, buy mp3 music online, nb ridaz mp3, lil wyte mp3, motion city soundtrack mp3, daniel bedingfield mp3, hawthorne heights mp3, missy elliott mp3

Online Oyunlar
Bayanlara Özel
Müzik Mp3 Sözler
Kim Kimdir?
Önemli Sayfalar
Güncel Programlar

[ burdasinn.com v2.0 ]